Zelf aangebrachte voorzieningen

Verandering aan het gehuurde

Als verhuurder staan wij in beginsel positief tegenover huurders die het gehuurde willen aanpassen aan hun eigen wensen. Een huurder die plezierig huurt, zorgt over het algemeen goed voor het gehuurde. En daar hebben wij als beheerder en verhuurder uiteraard belang bij.

Voorwaarden

Wij hebben als verhuurder echter niet alleen te maken met u als huidige huurder, maar ook met toekomstige huurders. Het kan gebeuren dat huurders het gehuurde zo aan hun persoonlijke smaak willen aanpassen, dat bij het vrijkomen van het gehuurde het alleen tegen hoge kosten mogelijk is om het gehuurde voor volgende huurders acceptabel te maken. Daarom is er een aantal voorwaarden geformuleerd waaraan het aanbrengen van veranderingen dient te voldoen.

De richtlijnen

Bij het al dan niet verlenen van toestemming voor het aanbrengen van veranderingen speelt een aantal richtlijnen een grote rol.

Zo is er sprake van verhuurtechnische richtlijnen. Deze bepalen of het gehuurde bij huurbeëindiging weer goed kan worden verhuurd. Ook zijn daarbij esthetische aspecten van belang (hoe ziet de verandering eruit?).

Dan zijn er de onderhoudstechnische richtlijnen. Deze houden verband met de kwaliteit van de uitgevoerde veranderingen, zowel naar materiaalgebruik als gekozen constructies en detaillering.
Tot slot spreken we over de bouwtechnische richtlijnen. Hierbij gaat het vooral om veiligheid en technische eisen; zaken die met name te maken hebben met bouwregelgeving.

Bouwtechnisch advies

Wanneer wij u vragen een verzoekschrift tot het aanbrengen van een veranderingen in te dienen, dan heeft dat als doel u te informeren over de handelswijze bij huurbeëindiging en ook om aan te geven aan welke door Vinken Vastgoed te stellen criteria de veranderingen moeten voldoen. Bovendien kunnen wij u adviseren bij het aanbrengen van veranderingen. Wij hebben veel bouwtechnische expertise in huis die wij u graag aanbieden.

Zie ook ‘Onderhoud – ABC’

Verstopte riolering/afvoer

Soda of ontstoppingsmiddel

Bij een beginnende verstopping is heet sodawater een probaat middel. Los een halve kilo soda op in twee liter kokend water en giet dit door de afvoer. De hete soda lost de aangekoekte zeep- en vet resten op. Geeft dit onvoldoende resultaat dan kunt u in plaats van soda een chemisch ontstoppingsmiddel proberen.

Schoonmaken sifon en afvoerputje

Wat u daarnaast kunt doen is het schoonmaken van de sifon of zwanenhals onder de gootsteen of wasbak. Dikwijls is de oorzaak van de verstopping daarin te vinden: een grijs/zwarte vettige smurrie van zeepresten, voedselafval en haren. Zet een teiltje onder de sifon en draai de onderste plug los zodat het vuil er uit kan lopen. Vaak zult u echter de hele sifon moeten demonteren om alle aanslibbingen afdoende te kunnen verwijderen. Ook is het raadzaam een keer in de maand de deksel van het afvoerputje van de douche te verwijderen en met bijvoorbeeld een oude afwasborstel al het vuil weg te nemen.

Rubberen ontstopper

Wil de afvoer na deze ontstoppingsmaatregelen nog niet doorlopen, dan zit de verstopping verderop in de afvoerleiding. U kunt nu nog proberen om de vuilprop weg te persen met behulp van de ouderwetse rubberen ontstopper, de ‘plopper’. Vul de gootsteen of wasbak gedeeltelijk met water en sluit het overloop gat af met een nat doekje. Zet de plopper nu op het afvoer gat en beweeg hem krachtig op en neer totdat de prop losschiet.

Voorkomen is beter

De meeste verstoppingsproblemen ontstaan door vaste stoffen die door de gootsteen of het toilet worden gespoeld. De grootste boosdoeners zijn etensresten, vette jus, frituurvet, koffiedik, theebladeren, sigarettenpeuken en haren. Helaas blijkt dat er nog steeds mensen nonchalant met afvoerleidingen omspringen. Alle genoemde afvalstoffen horen niet in het riool thuis, maar in de vuilnisbak of bij het GFT–afval. Hoe meer u hiermee rekening houdt, des te minder zult u door het ongemak van verstoppingen geplaagd worden.

Zie ook ‘Onderhoud – ABC’

Servicekosten

Behalve (netto of kale) huur betalen sommige huurders ook servicekosten. Hieronder leest u waarvoor dat is en hoe die dit berekend wordt. Servicekosten zijn bijvoorbeeld voor:

Bijkomende kosten betaalt u voor bepaalde producten en diensten die Vinken Vastgoed levert. Niet alle huurders maken gebruik van dezelfde producten en diensten. In uw huurcontract vindt u een overzicht van de producten en diensten waar u voor betaalt.

U kunt bijkomende kosten betalen voor:

• Centrale Verwarming
• Elektra Centraal
• Extra voorzieningen algemeen
• Complex beheerder
• Huisvuilverwijdering
• Ontmoetingsruimte
• Schoonmaken
• Water

Centrale Verwarming

Dit is van toepassing op woningen die aangesloten zijn op een wijk- of blokverwarmingsinstallatie of op individuele verwarmingen waar meerdere personen gebruik van maken. Vinken Vastgoed krijgt hiervoor de rekening en berekent dit door aan alle huurders.

Elektra Centraal

In een aantal complexen wordt elektriciteitsverbruik van verschillende huurders op een centrale meter geregistreerd. Deze kostenpost noemen we ‘Elektra Centraal’. In de toekomst wil Vinken Vastgoed in de complexen waar dit mogelijk is, een splitsing aanbrengen tussen de elektriciteit die gebruikt wordt voor de installaties in de algemene ruimten en de elektriciteit die in het gehuurde gebruikt wordt.

Complex beheerder

In complexen waar een complex beheerder of huismeester aanwezig is, betaalt u hier aan mee.

Huisvuilverwijdering

Dit betreft complexen waar Vinken Vastgoed vuilcontainers voor u aan de weg zet.

Ontmoetingsruimte

Dit heeft betrekking op complexen met een ontmoetingsruimte voor gezamenlijk gebruik.

Schoonmaken

In een groot aantal complexen worden gemeenschappelijke ruimten – zoals trapopgangen, portieken, liften en galerijen – periodiek voor u schoongemaakt. De kosten zijn gebaseerd op basis van vooraf vastgestelde schoonmaakprogramma’s.

Water

In de middelhoog- en hoogbouw wordt het waterverbruik op een gezamenlijke watermeter bijgehouden. Vinken Vastgoed krijgt hiervoor de rekening en berekent dit door aan alle huurders.

Reparatieverzoek

De meest eenvoudige manier om een reparatieverzoek te melden is via Internet. Met deze interactieve dienst kunt u uw verzoek indienen als het een reparatie betreft die door ons moet worden uitgevoerd.

Wilt u een reparatieverzoek doorgeven?

Klik op reparatieverzoek en vul het formulier in. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht.
Vergeet niet uw adres te vermelden.

Spoedeisende reparaties kunt u telefonisch melden via telefoonnummer (0297) 21 90 18.

Bij lekkage in het weekend wordt geacht dat de huurder zelf een noodvoorziening treft totdat Vinken Vastgoed, de eerst volgende werkdag, de lekkage kan laten verhelpen.

Tip: U kunt ook het onderhoud – ABC raadplegen!

Overlast en gevaarlijke situaties (woonruimte)

De leefbaarheid van uw buurt gaat achteruit als er veel onrechtmatige bewoning voorkomt. Panden worden uitgeleefd en nauwelijks bijgehouden. Soms ontstaat overlast voor de buurt doordat de het gehuurde als drugspand wordt gebruikt. Daarnaast ontstaan door ondeskundig gesleutel aan gasleidingen en elektriciteit gevaarlijke situaties.

Melden onrechtmatige bewoning

U kunt een melding maken als mensen een woning of kamer illegaal verhuren. Maar ook bij ander onrechtmatig gebruik. Bijvoorbeeld als sprake is van prostitutie, het kweken van wiet of het handelen in drugs. Onrechtmatig gebruik leidt vaak tot overlast.

Onderhoud – ABC (woonruimte)

Afgebroken sleutels (Huurder)
Afgebroken sleutels en zoekgeraakte sleutels vervangen.

Achtergebleven goederen (Huurder)
Achtergebleven goederen in lege woonruimte afvoeren.

Aanrecht (Verhuurder)
Reparatie en vervangen van keukenblok en aanrechtblad t.g.v. slijtage/verval.

Afvoeren (Huurder)
Afvoeren van wastafels, douche, gootsteen, enz., inclusief eventuele kettingen en afvoerpluggen en het ontstoppen.

Afvoer sifons (Verhuurder)
Afvoerputten, douchepluggen, enz.

Afwerkvloer (Verhuurder)
Onderhouden van de afwerkvloeren op balkons en galerijen.

Antenne (Huurder)
Een (schotel)antennen mag slechts geplaatst worden na schriftelijke toestemming van de verhuurder, dat geldt zowel voor een tv- of radioantenne, als voor de antenne voor een ´bakje´.

Balkons en balustrades (Verhuurder)
Onderhoud aan balkons en balustrades. (ook in trappenhuizen)

Behang (Huurder)
Het gehele binnenschilderwerk, behang- en sauswerk (ook schimmelvorming).

Bel (Huurder)
Reparatie en onderhoud van ´eigen´ bel.

Bestrating (Huurder)
Onderhoud en reparatie van paden, terrassen en tuinen die bij de woning horen. Onderhoud, reparatie en ophogen van zelf aangebrachte extra bestratingen.

Bomen (Huurder)
Snoeien en rooien van bomen.

Binnendeuren (Huurder)
Binnendeuren onderhouden, inclusief onderhoud en reparatie hang- en sluitwerk. Schilderen van binnendeuren en de binnenkant van buitendeuren. Vervangen glas in binnen- en buitendeuren, alsmede binnen en buitenramen. Vastzetten en smeren van scharnieren en sloten van deuren.

Brandgangen (Verhuurder)
Onderhouden van bestrating in brandgangen.

Brandgangen schoonhouden (Huurder)

Brievenbus (Huurder)
Onderhoud van brievenbusklep.

Buitentrappen en buitenbeton (Verhuurder)
Onderhoud en reparatie van buitentrappen en betonconstructies.

Buitenverlichting(Verhuurder)
Onderhoud en reparatie buitenverlichting op galerijen en parkeerplaatsen.

Buitenverlichting (Huurder)
Vervangen lampen en zelf aangebrachte buiten- of portiekverlichting onderhouden.

CV/combi-ketel (Verhuurder)
Reparaties cv-installaties en combi-ketel bij normaal gebruik en regelmatig onderhoud.

CV/combi/ketel (Huurder)
Jaarlijks onderhoud, bedienen, bijvullen en ontluchten van de cv-installatie en combi-ketel, alsmede onderhoud aan respectievelijk vervangen van vulslangen, wartels, sleutels, schade door verkeerde bediening of bevriezing.

Closetpot en -reservoir (Verhuurder)
Closetpost en -reservoir vervangen ten gevolge van slijtage of verval door ouderdom.

Closet (Huurder)
Onderhouden en vernieuwen van de bril, deksel en de manchet of sok (aansluiting op het riool). Vervangen van de drijver in de waterbak (reservoir). Vernieuwen van de closetpot bij beschadiging.

Dak en dakgoot (Verhuurder)
Onderhouden en vervangen van dakbedekking, dakdoorvoer, dakgoten en afvoeren, dakluik en van dakpannen na normale slijtage of ten gevolge van storm.

Dak en dakgoot (Huurder)
Schoonmaken (-houden) van goten en afvoeropeningen. Reparaties ten gevolge van het betreden van daken door bewoners zijn eveneens voor rekening van huurder.

Deuren (Verhuurder)
Herstellen van buitendeuren bij houtrot of door normale slijtage. Vervangen na het uitwaaien van buitendeuren of ramen.

Deuropener (Verhuurder)
Onderhoud en reparatie van elektrisch bediende deuropeners.

Douche (Huurder)
Onderhoud en vernieuwing van doucheslang, douchestang, handdouche, opsteekhaak en koppelstuk.

Duiventil (Huurder)
Een duiventil mag slechts geplaatst worden na schriftelijke toestemming van de verhuurder alsmede onderhoud en verzekeren van de duiventil.

Elektriciteit (Verhuurder)
Onderhoud en reparatie elektrische installatie, met groepenkast, bedrading, aarding alsmede vernieuwen van installaties.

Elektriciteit (Huurder)
Reparaties aan elektrische installaties door overbelasting of zelf aangebrachte uitbreidingen alsmede onderhoud en reparaties aan deurbellen, schakelaars, contactdozen. Onderhouden of vervangen van zekeringen (stoppen), schakelaars, contactdozen (stopcontacten) en lampen.

Erfafscheiding (Verhuurder)
Indien bij aanvang huur aanwezig.

Erfafscheiding (Huurder)
Indien tussentijds door huurder aangebracht.

Fundering (Verhuurder)

Gas (Verhuurder)
Reparaties aan gasleidingen tot de meter. Vervangen of repareren van binnengasleidingen en gaskranen, voorzover die oorspronkelijk tot de woning behoren.

Gas (Huurder)
Onderhoud en reparaties aan extra door bewoner aangebrachte binnengasleidingen en gaskranen.

Gemeenschappelijke ruimten (Verhuurder)
Onderhoud en reparatie van algemene verlichting in gangen, portieken, trappenhuizen, entreeruimtes. Centrale briefkasten, -drukbellen en huistelefoon/intercominstallaties tenzij in servicekosten begrepen. Schoonmaken (vegen) van schoorstenen van gemeenschappelijke installaties (blokverwarming).

Gemeenschappelijke ruimten (Huurder)
Vervangen van lampen, starters e.d. in algemene verlichting in gangen, portieken, trappenhuizen, entreeruimtes. Schoonhouden van portiek, trappenhuis en gemeenschappelijke gangen, voor zover de kosten niet in de servicekosten begrepen zijn.

Glas (Huurder)
Vervangen van beschadigde of gebroken beglazing.

Gootsteen (Huurder)
Schoonhouden en ontstoppen van de afvoer en vervanging van het roostertje in de gootsteen.

Goten (Verhuurder)
Repareren en vervangen van goten.

Goten (Huurder)
Schoonhouden van goten en afvoeropeningen.

Hekken (Verhuurder)

Hemelwaterafvoer (Verhuurder)
Ontstoppen van hemelwaterafvoeren (regenpijpen).

Kasten (Huurder)
Onderhoud en reparatie aan ingebouwde kasten, losse kasten en kastwanden, inclusief hang- en sluitwerk.

Keuken (Verhuurder)
Reparaties en vervanging van keukenblok en aanrechtblad t.g.v. slijtage/verval.

Keuken (Huurder)
Onderhoud scharnieren en sluitingen van deurtjes bijstellen. Onderhoud, reparatie en eventuele vervanging van door huurder aangebrachte extra keukenelementen en -onderdelen. Onderhoud en reparatie van afvoerplug en ketting, hangkastjes en pannenrekken.

Kit voegen (Verhuurder)
Onderhouden en herstellen van kit voegen.

Kozijnen (Verhuurder)
Schilderen van de buitenkant van buitenkozijnen, alsmede repareren en vervangen hang- en sluitwerk. Vervangen van buitenkozijnen bij aantasting door houtrot.

Kozijnen (Huurder)
Binnenkozijnen schilderen. Repareren en schilderen van alle binnenkozijnen, inclusief onderhoud en reparatie hang- en sluitwerk. Alleen in geval van duidelijke slijtage of ouderdom zal verhuurder voor vervanging zorgen.

Kranen (Huurder)
Onderhoud en reparatie van tapkranen en mengkranen, waaronder het vervangen van een kraanleertje.

Lavet (Huurder)
Onderhoud van het lavet.

Leidingen (Verhuurder)
Herstellen van lekkage aan leidingen.

Leidingen (Huurder)
Herstellen van lekkage aan zelf aangebrachte leidingen. herstellen van gesprongen leidingen door vorst.

Leuningen (Verhuurder)
Onderhoud en reparatie aan leuningen van trappen in gemeenschappelijke ruimten.

Leuningen (Huurder)
Klein dagelijks onderhoud en reparatie aan leuningen van trappen in de woning.

Lift en liftinstallatie (Verhuurder/Huurder)
Onderhoud en reparatie van de lift. Keuringen en opheffen storingen.

Ligbad (Huurder)
Schoonhouden van en kleine reparaties aan een ligbad.

Luchtrooster (Huurder)
Onderhoud en reparaties aan ontluchting-/ventilatieroosters, ventielen en afzuigkappen, schoonhouden en vervangen van filters.

Mechanische ventilatie (Verhuurder)
Onderhouden en herstellen van de mechanische ventilatie.

Mechanische ventilatie (Huurder)
Schoonhouden en vervangen van filters en de mechanische ventilatie.

Metselwerk (Verhuurder)
Onderhoud en reparatie van buiten-metselwerken.

Ongedierte (Huurder)
Bestrijden van ongedierte zoals: wandluizen, wespen, bijen, mieren, torren, kevers, ratten, muizen, vlooien en andere plaagdieren.

Ongedierte (Verhuurder)
Bestrijden van houtworm en kakkerlakken.

Ontsmetten (Verhuurder)
Gehele pand ontsmetten in verband met bestrijding van kakkerlakken.

Open haard (Huurder)
Onderhoud aan zelf aangebrachte open haard. Voor het plaatsen van een open haard, allesbrander of voorzethaard is schriftelijk toestemming nodig van de verhuurder.

Parket en plavuizen (Huurder)
Het leggen van parket- ook los ‘ meeneemparket ‘ en plavuizen is in verband met eventuele geluidsoverlast alleen toegestaan na toestemming van de verhuurder. Tevens valt hieronder ook het onderhoud.

Plafonds en plafondafwerking (Verhuurder)
Reparatie van plafondconstructies en loszittend stucwerk (eventueel met gipsplaten).

Plafonds en plafondafwerking (Huurder)
Onderhoud en reparaties van door huurder aangebrachte plafondafwerking (betimmeringen, sierpleister etc.). Reparaties van plafonds en stucwerk door beschadigingen (gaten, pluggen, krimpscheuren etc.). Schilderen en/of sausen van plafonds.

Planchet (Huurder)
Onderhouden/vernieuwen van het planchet (plaatje onder de spiegel).

Plinten (Huurder)
Onderhoud, reparatie of vervanging van plinten.

Ramen (Verhuurder)
Onderhouden van ramen buiten. Herstellen of vervangen van ramen bij houtrot.

Ramen (Huurder)
Onderhouden van ramen binnen.

Radiatoren (Huurder)
Ontluchten van de radiatoren in de woning.

Riolering (Verhuurder)
Repareren van riolering na verzakking buiten de woning. Vervangen van riolering na slijtage. Ontstoppen riolering, putten en afvoer buiten de woning.

Riolering (Huurder)
Schoonhouden en ontstoppen van rioolleidingen en putten. Ontstopen van binnenrioleringen voor zover aantoonbaar door schuld huurder. Bij bedrijfsruimte dient de huurder eveneens de reparaties, het onderhoud en/of de vervanging voor eigen rekening te nemen.

Sanitair (Verhuurder)
Vervanging van wastafels, fonteintjes, stortbakken en toiletpotten door slijtage en ouderdom.

Sanitair (Huurder)
Onderhoud en vervanging van planchetten, spiegels, toiletbril en overige sanitaire toebehoren. Onderhoud en vervanging van kranen voor sanitaire toestellen, waterleiding en gas.

Schakelaars (Huurder)
Onderhouden of vervangen van schakelaars en stopcontacten.

Scharnieren en sluitingen (Huurder)
Onderhouden (smeren en vastzetten) en bijstellen van scharnieren van deuren en ramen.

Schilderen (Verhuurder)
Schilderen aan de buitenzijde.

Schilderen (Huurder)
Schilderen binnen de woning en in de berging.

Schoonhouden (Huurder)
Schoonhouden van trappenhuis, hal en dergelijke, tenzij dat is opgenomen in de servicekosten.

Schoorstenen (Verhuurder)
Repareren van schoorstenen en ventilatiekanalen.

Schoorstenen (Huurder)
Het vegen van schoorstenen, als regel eenmaal per jaar.

Schuren en bergingen (Verhuurder)
Herstellen van schuurvloeren. Onderhouden van het dak van een schuur of berging. Buitenschilderwerk van een schuur of berging.

Schuren en bergingen (Huurder)
Onderhouden van de binnenzijde van een schuur of berging. Binnenschilderwerk van een schuur of berging.

Sleutels (Huurder)
Het laten maken van nieuwe sleutel(s) na het zoek raken of beschadigen.

Sloten (Verhuurder)
Onderhoud en reparatie van sloten die toegang geven tot gemeenschappelijke ruimten. Hetzelfde van voordeursloten.

Sloten (Huurder)
Smeren van sloten en scharnieren in de woning en bijbehorende berging (cilindersloten behandelen met grafiet).

Spiegels (Huurder)
Vervangen van spiegels na beschadiging of verwering.

Stortbak (Verhuurder)
Vervangen stortbak bij doorroesten.

Stortbak (Huurder)
Onderhoud en reparatie van de stortbak van de wc, eventueel vervangen van onderdelen zoals drijver en vlotterkraan.

Stucwerk (Verhuurder)
Herstellen van het stucwerk (stukadoorswerk) als het loskomt van zijn ondergrond.

Stucwerk (Huurder)
Herstellen van het stucwerk na beschadiging door zelfwerkzaamheid.

Sifon (Verhuurder)
Herstellen van een lekkage en vernieuwen sifon.

Sifon (Huurder)
Schoonhouden en ontstoppen van het sifon (zwanenhals) onder de wastafels en aanrecht.

Tegels (Verhuurder)
Reparatie aan en vernieuwen loszittend tegelwerk.

Tegels (Huurder)
Repareren en vervangen van wand- en vloertegels na beschadiging.

Telefoonaansluiting (Huurder)

Terrassen (Huurder)
Onderhouden en herstellen van bij de woning behorende terrassen.

Tochtstrippen (Huurder)
Onderhouden en vervangen van tochtstrippen.

Trappen (Verhuurder)
Reparaties aan binnentrappen door slijtage en/of verval.

Trappen (Huurder)
Onderhouden van trappen en uitvoeren van kleine reparaties zoals het vastzetten in de muur van een loszittende leuning.

Tuinen (Verhuurder)
Ophogen tuinen, terrassen en erfafscheidingen.

Tuinen (Huurder)
Aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen en hagen (ook na ophogen). Wegnemen beplantingen e.d. ten behoeve van ophogen tuinen. Ophogen en repareren van zelf aangebrachte extra bestratingen.

Vensterbanken (Verhuurder)
Vervanging van vensterbanken.

Vensterbanken (Huurder)
Klein dagelijks onderhoud en reparatie van vensterbanken.

Ventilatie (Verhuurder)
Repareren van ventilatiekanalen.

Ventilatie (Huurder)
Schoonhouden van ventilatiekanalen.

Verlichting (Verhuurder)
Onderhouden en vervangen van verlichting in gemeenschappelijke ruimten.

Vlizotrap (Verhuurder)
Onderhoud en herstel van de vlizotrap constructie.

Vloeren en vloerafwerking (Verhuurder)
Onderhouden en herstellen van de vloerconstructie en de dekvloer zoals reparaties aan vergane vloerbalken en vloerdelen evenals reparaties aan losliggende cementdekvloeren en tegelvloeren.

Vloeren en vloerafwerking (Huurder)
Onderhoud en reparatie van door de huurder aangebrachte vaste vloerafwerkingen. Reparaties t.g.v. beschadigingen/breuk van vloerafwerking. Voor het leggen van plavuizen en parket is toestemming nodig van de verhuurder, voor het leggen van plavuizen moeten bijzondere voorzieningen worden getroffen.

Vlotter (Huurder)
Vervangen van de vlotter in de stortbak van de wc.

Vuilstortkoker (Verhuurder)
Onderhoud en herstellen van de vuilstortkoker.

Vuilstortkoker (Huurder)
Ontstoppen en ontsmetten van de stortkoker bij flatgebouwen.

Wanden en wandafwerking (Verhuurder)
Reparaties aan loszittende stucwerk, tegelwerk en betonemail (eventueel met gipsplaat) voordat deze wordt opgeleverd aan nieuwe huurder. Grote scheuren dienen wel door verhuurder gerepareerd te worden.

Wanden en wandafwerking (Huurder)
Onderhoud en reparaties van door de huurder aangebrachte wandafwerkingen (tegels, betimmeringen, textiel, etc.). Reparaties aan stuc- en tegelwerk en betonemail door beschadigingen, gaten pluggen, verwijderen behang, krimpscheuren e.d. Voor het aanbrengen van bijzondere wandafwerking, zoals schrootjes en granol, is vooraf toestemming nodig van de verhuurder.

Warmwatertoestellen (Verhuurder)
Wanneer bij de servicekosten onderhoud is inbegrepen.

Wastafel (Huurder)
Vervangen van de wastafel na beschadiging.

Waterleiding (Verhuurder)
Waterleidingen buiten de woning vanaf de meter. Reparaties aan warm- en koudwaterleidingen.

Waterleiding (Huurder)
Repareren van waterleiding(en) bij bevriezing.

Zeepbakje (Huurder)
Herstellen van het zeepbakje na beschadiging.

Zonwering (Huurder)
Buiten zonwering mag alleen worden aangebracht met voorafgaande toestemming van de verhuurder.

Zwanenhals (Verhuurder)
Repareren en vervangen van de zwanenhals.

Zwanenhals (Huurder)
Schoonhouden en ontstoppen van de zwanenhals (sifon) onder wastafel en aanrecht.

Onderhoud centrale verwarming (woonruimte)

Ontluchten CV-installatie

Bij iedere installatie wordt een ontluchtingssleuteltje meegeleverd. Dit past op het ontluchtingsventiel dat op iedere radiator aanwezig is. Door dit ventiel open te draaien kan de lucht in de radiator ontsnappen. Zodra water uit het ventiel komt, is alle lucht verdwenen en moet het ventiel worden dichtgedraaid. U begint bij voorkeur bij het laagste punt.

Bijvullen CV-installatie

In het leidingsysteem is op een bepaalde plaats een drukmeter opgenomen. Zodra de druk 1,2 bar of lager is, moet zij worden bijgevuld. De installatie kan alleen in koude toestand worden bijgevuld.

Veel gestelde vragen

Vraag: De radiator blijft koud ook als de radiatorkraan is opengedraaid. Andere radiatoren zijn wel warm.

Antwoord: ontlucht de betreffende radiator

Vraag:Alle radiatoren worden niet echt warm.

Antwoord: Staat de thermostaat hoog genoeg? Controleer de druk in de installatie en vul zonodig bij.

Vraag:De installatie blijft volledig koud bij het hoger draaien van de thermostaat.

Antwoord: controleer de stroomvoorziening van de ketel (zit de stekker in het stopcontact) en controleer de stand van de gaskraan.

Onderhoud (woonruimte)

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze complexen. Op deze pagina vindt u waar wij onderhoud plegen. Ook kunt u hier een reparatieverzoek doen.

Waar bent u zelf verantwoordelijk voor?

Als beheerder is Vinken Vastgoed verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Dit noemen wij planmatig onderhoud. Wij verzorgen bijvoorbeeld het schilderwerk aan de buitenkant, zorgen voor goede dakbedekking en een functionerende riolering. Ook vervangen wij de lampen in het trappenhuis.

Daarnaast zijn er tal van werkzaamheden die onder “klein onderhoud” vallen. Daar bent u als huurder zelf verantwoordelijk voor. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld:

– repareren deurbel
– vervangen wandcontactdoos
– onderhoud kranen (ontkalken en leertje vervangen)
– ontkalken van de douchekop
– toiletreservoir ontkalken of vernieuwen
– kraan uitloop vervangen

Een deur van een keukenkastje hangt scheef, de doucheslang lekt, het voordeurslot is aan vernieuwing toe of de wanden moeten geschilderd worden. Een paar voorbeelden van onderhoudsklussen waarmee u als huurder te maken krijgt.

Maar wie is eigenlijk verantwoordelijk voor welk onderhoud?

Vinken Vastgoed stelt vast of iets verouderd, versleten of beschadigd is en bepaald aan de hand van het onderhouds ABC wie verantwoordelijk is. Bij twijfelgevallen komt er iemand bij u langs.

Deze regels komen kort samengevat hierop neer:

Klein en dagelijks onderhoud van alle in de woning aanwezige voorzieningen, komen voor rekening van de huurder;

Groot onderhoud en vervanging is voor rekening van de verhuurder;

Onderhoud en/of een reparatie in en rond de woning, als gevolg van beschadigingen, vernielingen, ondeskundig of onjuist gebruik door de huurder, is voor rekening van de huurder;

Onderhoud en vervanging van zelf aangebrachte veranderingen komen voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De kosten van een reparatie of vervanging worden in de volgende situaties altijd doorberekend aan de huurder:

Als blijkt dat er geen sprake is van normale slijtage of veroudering;

Als nalatigheid van de huurder heeft geleid tot schade aan de woning.

Kijk voor gedetailleerde informatie in het menu onder het kopje ´Onderhouds-ABC woonruimte´.

In het onderhouds-ABC leest u welke onderhoudswerkzaamheden de verhuurder uitvoert en welke de huurder moet uitvoeren.

Mede huur en onderhuur

Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst wordt verschil gemaakt tussen de hoofdhuurder en de medehuurder. Verder is in de huurovereenkomst ook een artikel over onderhuur opgenomen.

Medehuurderschap (geldt alleen voor woonruimte)

Voor het gebruik van het gehuurde is een huurovereenkomst opgesteld tussen Vinken Vastgoed en u (hoofdhuurder). Uw naam staat op de huurovereenkomst vermeld en uw echtgenoot of geregistreerd partner is automatisch medehuurder.

Als u samenwoont met iemand die niet uw echtgenoot of geregistreerd partner is, kan die persoon ook medehuurder worden. Bij aanvraag moet met een uittreksel van het bevolkingsregister aangetoond worden dat er al minimaal twee jaar sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Ook moet de aanvrager aantonen zijn hoofdadres te hebben in dezelfde woning als u.

Onderhuur

In de wet staat ook dat u uw het gehuurde niet zomaar geheel of gedeeltelijk mag onderverhuren. Dit kan alleen als wij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Voor onderverhuur van het gehuurde geven wij geen toestemming. Bij constatering van illegale onderverhuur volgt onmiddelijke ontbinding van het huurcontract.

Inwonen (geldt alleen voor woonruimte)

Als hoofdhuurder kunt u iemand bij u laten inwonen. Om overlastsituaties te voorkomen, heeft u hiervoor formeel toestemming nodig van Vinken Vastgoed. De persoon voor wie u toestemming vraagt, moet de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning.

U krijgt toestemming als u samen een gemeenschappelijke huishouding voert/gaat voeren en als het gehuurde groot genoeg is om iemand te laten inwonen. Onze regel is dat een huurder eventueel met zijn partner en elk van de kinderen een eigen slaapkamer hebben. Als degene die komt inwonen niet uw partner is, moet deze dus een aparte slaapkamer hebben.

Let op:

Iemand die inwoont, is geen medehuurder. Als u, de hoofdhuurder, de huur opzegt en het gehuurde verlaat, moet de inwoner ook vertrekken.

Huurcontract

Wie een woning of bedrijfsruimte gaat huren, tekent een huurovereenkomst. Hierin staan de rechten en de plichten van de huurder en de verhuurder. Bij de overeenkomst hoort het huurreglement, dat uitleg geeft over die rechten en plichten.

De huurovereenkomst en het huurreglement zijn gebaseerd op de wet. De huurovereenkomst kan op naam staan van meerdere personen. Er is verschil tussen de (hoofd-)huurder en de medehuurder. Dit hangt onder meer af van de samenlevingsvorm die u heeft.