Zelf aangebrachte voorzieningen

Verandering aan het gehuurde

Als verhuurder staan wij in beginsel positief tegenover huurders die het gehuurde willen aanpassen aan hun eigen wensen. Een huurder die plezierig huurt, zorgt over het algemeen goed voor het gehuurde. En daar hebben wij als beheerder en verhuurder uiteraard belang bij.

Voorwaarden

Wij hebben als verhuurder echter niet alleen te maken met u als huidige huurder, maar ook met toekomstige huurders. Het kan gebeuren dat huurders het gehuurde zo aan hun persoonlijke smaak willen aanpassen, dat bij het vrijkomen van het gehuurde het alleen tegen hoge kosten mogelijk is om het gehuurde voor volgende huurders acceptabel te maken. Daarom is er een aantal voorwaarden geformuleerd waaraan het aanbrengen van veranderingen dient te voldoen.

De richtlijnen

Bij het al dan niet verlenen van toestemming voor het aanbrengen van veranderingen speelt een aantal richtlijnen een grote rol.

Zo is er sprake van verhuurtechnische richtlijnen. Deze bepalen of het gehuurde bij huurbeƫindiging weer goed kan worden verhuurd. Ook zijn daarbij esthetische aspecten van belang (hoe ziet de verandering eruit?).

Dan zijn er de onderhoudstechnische richtlijnen. Deze houden verband met de kwaliteit van de uitgevoerde veranderingen, zowel naar materiaalgebruik als gekozen constructies en detaillering.
Tot slot spreken we over de bouwtechnische richtlijnen. Hierbij gaat het vooral om veiligheid en technische eisen; zaken die met name te maken hebben met bouwregelgeving.

Bouwtechnisch advies

Wanneer wij u vragen een verzoekschrift tot het aanbrengen van een veranderingen in te dienen, dan heeft dat als doel u te informeren over de handelswijze bij huurbeƫindiging en ook om aan te geven aan welke door Vinken Vastgoed te stellen criteria de veranderingen moeten voldoen. Bovendien kunnen wij u adviseren bij het aanbrengen van veranderingen. Wij hebben veel bouwtechnische expertise in huis die wij u graag aanbieden.

Zie ook ‘Onderhoud – ABC’