Huurachterstand

Het kan zijn dat u, om welke reden dan ook, de huur niet kunt betalen. Hierdoor loopt u een huurachterstand op en wordt het nog moeilijker om te betalen. Wacht dan niet af, maar neem contact met ons op!

Welke stappen worden gevolgd bij een huurachterstand?

Een invordering bestaat uit een aantal stappen.

De deurwaarder stuurt u een aanmaning met het totale bedrag van de achterstand en de aanvullende kosten. Deze aanvullende kosten bedragen minimaal 15% van de achterstand plus BTW daarover!

Wordt de vordering met rente en kosten niet ineens betaald, dan krijgt u van de deurwaarder een dagvaarding waarin de huur met rente en extra kosten wordt gevorderd. Daarnaast wordt de beëindiging van de huurovereenkomst gevorderd. Als deze ontruiming wordt toegewezen en het totaalbedrag is nog niet betaald, wordt meteen met dit vonnis de ontruiming van het gehuurde aangezegd. Wordt ook dan nog niet betaald voor de dag van de aangezegde ontruiming, wordt u met de vereiste bijstand van politie op de aangezegde datum uit het gehuurde ontruimd.

Tussen de sommatie door de deurwaarder en de datum waarop ontruiming plaatsvindt, zit in de regel slechts enkele weken. Laat het niet zo ver komen, want de deurwaarder is ook degene die u via de rechter uit het gehuurde mag zetten.

Mijn huurbetaling is gestorneerd, wat nu?

Wanneer een automatische incasso niet lukt dan ontvangt Vinken Vastgoed hiervan een bericht van uw bank. Een stornering kan de volgende oorzaken hebben:

– u beschikt over te weinig saldo op uw rekening
– u heeft de betaling zelf teruggedraaid (binnen 30 dagen).
– u heeft een algehele blokkade op incasso’s