Huurbetaling

Met het ondertekenen van het huurcontract gaat u een aantal verplichtingen aan. Eén van de verplichtingen is het betalen van het maandelijkse huurbedrag. Dit bedrag moet maandelijks voor de eerste van de maand aan ons zijn betaald. U kunt de huur uitsluitend via een automatische periodieke overschrijving voldoen.

Automatische periodieke overschrijving

U dient uw bank- of girokantoor opdracht te geven periodiek het huurbedrag van uw rekening over te boeken. Eventuele wijzigingen in het huurbedrag worden echter niet automatisch door uw bank- of girokantoor aangepast. U moet daarvoor zelf opdracht geven.