Servicekosten

Behalve (netto of kale) huur betalen sommige huurders ook servicekosten. Hieronder leest u waarvoor dat is en hoe die dit berekend wordt. Servicekosten zijn bijvoorbeeld voor:

Bijkomende kosten betaalt u voor bepaalde producten en diensten die Vinken Vastgoed levert. Niet alle huurders maken gebruik van dezelfde producten en diensten. In uw huurcontract vindt u een overzicht van de producten en diensten waar u voor betaalt.

U kunt bijkomende kosten betalen voor:

• Centrale Verwarming
• Elektra Centraal
• Extra voorzieningen algemeen
• Complex beheerder
• Huisvuilverwijdering
• Ontmoetingsruimte
• Schoonmaken
• Water

Centrale Verwarming

Dit is van toepassing op woningen die aangesloten zijn op een wijk- of blokverwarmingsinstallatie of op individuele verwarmingen waar meerdere personen gebruik van maken. Vinken Vastgoed krijgt hiervoor de rekening en berekent dit door aan alle huurders.

Elektra Centraal

In een aantal complexen wordt elektriciteitsverbruik van verschillende huurders op een centrale meter geregistreerd. Deze kostenpost noemen we ‘Elektra Centraal’. In de toekomst wil Vinken Vastgoed in de complexen waar dit mogelijk is, een splitsing aanbrengen tussen de elektriciteit die gebruikt wordt voor de installaties in de algemene ruimten en de elektriciteit die in het gehuurde gebruikt wordt.

Complex beheerder

In complexen waar een complex beheerder of huismeester aanwezig is, betaalt u hier aan mee.

Huisvuilverwijdering

Dit betreft complexen waar Vinken Vastgoed vuilcontainers voor u aan de weg zet.

Ontmoetingsruimte

Dit heeft betrekking op complexen met een ontmoetingsruimte voor gezamenlijk gebruik.

Schoonmaken

In een groot aantal complexen worden gemeenschappelijke ruimten – zoals trapopgangen, portieken, liften en galerijen – periodiek voor u schoongemaakt. De kosten zijn gebaseerd op basis van vooraf vastgestelde schoonmaakprogramma’s.

Water

In de middelhoog- en hoogbouw wordt het waterverbruik op een gezamenlijke watermeter bijgehouden. Vinken Vastgoed krijgt hiervoor de rekening en berekent dit door aan alle huurders.