Overlast en gevaarlijke situaties (woonruimte)

De leefbaarheid van uw buurt gaat achteruit als er veel onrechtmatige bewoning voorkomt. Panden worden uitgeleefd en nauwelijks bijgehouden. Soms ontstaat overlast voor de buurt doordat de het gehuurde als drugspand wordt gebruikt. Daarnaast ontstaan door ondeskundig gesleutel aan gasleidingen en elektriciteit gevaarlijke situaties.

Melden onrechtmatige bewoning

U kunt een melding maken als mensen een woning of kamer illegaal verhuren. Maar ook bij ander onrechtmatig gebruik. Bijvoorbeeld als sprake is van prostitutie, het kweken van wiet of het handelen in drugs. Onrechtmatig gebruik leidt vaak tot overlast.