Onderhoud (woonruimte)

Wij werken continu aan de kwaliteit van onze complexen. Op deze pagina vindt u waar wij onderhoud plegen. Ook kunt u hier een reparatieverzoek doen.

Waar bent u zelf verantwoordelijk voor?

Als beheerder is Vinken Vastgoed verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Dit noemen wij planmatig onderhoud. Wij verzorgen bijvoorbeeld het schilderwerk aan de buitenkant, zorgen voor goede dakbedekking en een functionerende riolering. Ook vervangen wij de lampen in het trappenhuis.

Daarnaast zijn er tal van werkzaamheden die onder “klein onderhoud” vallen. Daar bent u als huurder zelf verantwoordelijk voor. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld:

– repareren deurbel
– vervangen wandcontactdoos
– onderhoud kranen (ontkalken en leertje vervangen)
– ontkalken van de douchekop
– toiletreservoir ontkalken of vernieuwen
– kraan uitloop vervangen

Een deur van een keukenkastje hangt scheef, de doucheslang lekt, het voordeurslot is aan vernieuwing toe of de wanden moeten geschilderd worden. Een paar voorbeelden van onderhoudsklussen waarmee u als huurder te maken krijgt.

Maar wie is eigenlijk verantwoordelijk voor welk onderhoud?

Vinken Vastgoed stelt vast of iets verouderd, versleten of beschadigd is en bepaald aan de hand van het onderhouds ABC wie verantwoordelijk is. Bij twijfelgevallen komt er iemand bij u langs.

Deze regels komen kort samengevat hierop neer:

Klein en dagelijks onderhoud van alle in de woning aanwezige voorzieningen, komen voor rekening van de huurder;

Groot onderhoud en vervanging is voor rekening van de verhuurder;

Onderhoud en/of een reparatie in en rond de woning, als gevolg van beschadigingen, vernielingen, ondeskundig of onjuist gebruik door de huurder, is voor rekening van de huurder;

Onderhoud en vervanging van zelf aangebrachte veranderingen komen voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De kosten van een reparatie of vervanging worden in de volgende situaties altijd doorberekend aan de huurder:

Als blijkt dat er geen sprake is van normale slijtage of veroudering;

Als nalatigheid van de huurder heeft geleid tot schade aan de woning.

Kijk voor gedetailleerde informatie in het menu onder het kopje ┬┤Onderhouds-ABC woonruimte┬┤.

In het onderhouds-ABC leest u welke onderhoudswerkzaamheden de verhuurder uitvoert en welke de huurder moet uitvoeren.