Onderhoud centrale verwarming (woonruimte)

Ontluchten CV-installatie

Bij iedere installatie wordt een ontluchtingssleuteltje meegeleverd. Dit past op het ontluchtingsventiel dat op iedere radiator aanwezig is. Door dit ventiel open te draaien kan de lucht in de radiator ontsnappen. Zodra water uit het ventiel komt, is alle lucht verdwenen en moet het ventiel worden dichtgedraaid. U begint bij voorkeur bij het laagste punt.

Bijvullen CV-installatie

In het leidingsysteem is op een bepaalde plaats een drukmeter opgenomen. Zodra de druk 1,2 bar of lager is, moet zij worden bijgevuld. De installatie kan alleen in koude toestand worden bijgevuld.

Veel gestelde vragen

Vraag: De radiator blijft koud ook als de radiatorkraan is opengedraaid. Andere radiatoren zijn wel warm.

Antwoord: ontlucht de betreffende radiator

Vraag:Alle radiatoren worden niet echt warm.

Antwoord: Staat de thermostaat hoog genoeg? Controleer de druk in de installatie en vul zonodig bij.

Vraag:De installatie blijft volledig koud bij het hoger draaien van de thermostaat.

Antwoord: controleer de stroomvoorziening van de ketel (zit de stekker in het stopcontact) en controleer de stand van de gaskraan.