Huurcontract

Wie een woning of bedrijfsruimte gaat huren, tekent een huurovereenkomst. Hierin staan de rechten en de plichten van de huurder en de verhuurder. Bij de overeenkomst hoort het huurreglement, dat uitleg geeft over die rechten en plichten.

De huurovereenkomst en het huurreglement zijn gebaseerd op de wet. De huurovereenkomst kan op naam staan van meerdere personen. Er is verschil tussen de (hoofd-)huurder en de medehuurder. Dit hangt onder meer af van de samenlevingsvorm die u heeft.