Huur opzeggen

Als u de huurovereenkomst wilt beëindigen, maakt u dat schriftelijk aan Vinken Vastgoed kenbaar door middel van een aangetekende brief. Daarbij moet u de opzegtermijn, zoals deze staat vermeld in uw huurcontract, in acht nemen, gerekend vanaf de dag dat de huuropzegging bij ons binnenkomt.

Het is niet mogelijk de huurovereenkomst te beëindigen in het weekend of op erkende feestdagen. Als u gehuwd bent of samenwoont, ondertekent u de huuropzegging beiden. Let op! De brief waarin u de huur opzegt moet aangetekend worden verzonden. Binnen enkele dagen ontvangt u van Vinken Vastgoed een bevestiging en wordt er een afspraak gemaakt voor de voorinspectie.

Brief

Vermeld in uw brief in ieder geval:

• Uw naam, het adres van het gehuurde en telefoonnummer
• De datum waarop u het contract wilt beëindigen
• De reden van de opzegging
• Uw nieuwe adres en telefoonnummer

Bij overlijden?

Nabestaanden hebben maximaal twee maanden na de maand van overlijden om de huur op te zeggen, met in achtneming van een maand opzegtermijn. Bij de huuropzeggingsbrief sluit u een kopie van de overlijdensakte of rouwkaart bij.

Oplevering

Als u vertrekt mag u in enkele gevallen zelf aangebrachte veranderingen in het gehuurde handhaven. U hoeft het gehuurde dan niet in oude staat op te leveren. Natuurlijk moeten de veranderingen wel in goede staat zijn. Om dit te beoordelen komt een consulent van Vinken Vastgoed het gehuurde inspecteren.

We vragen u het gehuurde schoon achter te laten. En wilt u de volgende zaken achter laten (voor zover die aanwezig zijn) voor de volgende huurder:

• sleutels van kasten en binnendeuren
• vulslang
• vulsleutel
• ontluchtingssleutel
• de gebruiksaanwijzing van de centrale verwarming

Voorinspectie

De consulent loopt tijdens de voorinspectie samen met u het gehuurde na. De voorinspectie is bedoeld om na te gaan of er schade is aan het gehuurde en of er veranderingen in het gehuurde zijn die hersteld of ongedaan moeten worden gemaakt. Daarna krijgt u gelegenheid het gehuurde zelf in orde te brengen, mocht dit nodig zijn.

Eindinspectie

Als het gehuurde leeg is, volgt er een eindinspectie waarbij gekeken wordt of alle reparaties zijn uitgevoerd. Vervolgens overhandigt u de sleutels aan de consulent.