Gegevens wijzigen

Geef wijzigingen in uw postadres of betalingsgegevens altijd schriftelijk door. Dit kan met een brief of met het wijzigingsformulier (zie onderaan de pagina). Als u gehuwd bent of samenwoont, ondertekent u beiden.

Brief

Schrijf ons een korte brief met in ieder geval de volgende gegevens:

• Naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer overdag
• De wijziging waarom het gaat
• De datum waarop de wijziging ingaat

Naamswijziging

Naamswijzigingen kunnen uitsluitend om de volgende redenen worden aangevraagd: huwelijk, overlijden, samenwonen, partnerregistratie, echtscheiding of beëindiging van de partnerregistratie.

Wijziging betalingsgegevens

Bij een wijziging in uw betalingsgegevens, vermeldt u waarom het gaat:

• Acceptgiro of machtiging automatische incasso
• Bank- of Postbanknummer